Organizujemy szkolenia i egzaminy z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego.

Lp.

Zakres uprawnień

obsługa

konserwacja

1

suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, HDS.-y

x

x

2

wózki podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

x

x

3

wyciągi towarowe

x

x

4

podesty ruchome (zwyżki) 

x

x

5

dźwigniki (podnośniki)

-

x

6

układnice torów

x

x

7

układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach

x

x

8

dźwigi

x

x

9

przenośniki osobowe i towarowe

-

x

10

urządzenia do manipulacji kontenerami

x

-

11

dźwignice linotorowe

x

x

12

osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie

x

x