Ośrodek Szkolenia Spawaczy posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr 642/2009 i prowadzi kursy oraz egzaminy  w  oparciu o europejską normę PN-EN 287 - 1 w metodach:

 • spawanie elektrodą wolframową – metoda 141 (TIG)
 • spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu – metoda 135 (MAG)
 • spawanie drutem proszkowym - metoda 136
 • spawanie elektrodą topliwą w osłonie argonu stali nierdzewnych - metoda 131 (MIG)
 • spawanie gazowe – metoda 311
 • spawanie elektroda otuloną – metoda 111

oraz w następujących stopniach:

 • I stopień – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi w procesach: 141,135, 136, 131, 111
 • II stopień – spawanie blach spoinami czołowymi w procesach:
  • 111,
  • 131(MIG),
  • 135(MAG),
  • 136(proszek)
  • 141(TIG),
  • 311
 • III stopie?? – spawanie rur spoinami czo??owymi w procesach:
  • 111,
  • 135(MAG),
  • 136 (proszek)
  • 141(TIG),
  • 311
 • rozszerzenie posiadanych juz uprawnień (o grupę materiałową, grubość, średnicę, pozycje spawania)
 • weryfikacje uprawnień
Ramy programowe:

Dla poszczególnych metod wytyczne Instytutu Spawalnictwa przewidują następujące ramy programowe:

 1. Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG (135)
  - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - 153 godziny
  - spawanie blach spoinami doczołowymi - 112 godzin
  - spawanie rur spoinami doczołowymi - 99 godzin
 2. Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojtnych MIG (131)
  - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - 153 godziny
 3. Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie argonu TIG (141)
  - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - 111 godziny
  - spawanie blach spoinami doczołowymi - 102 godziny                                                          - spawanie rur spoinami doczołowymi - 111 godzin

 4. Spawanie elektryczne elektrodą otuloną (111)
  - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi - 171 godziny
  - spawanie blach spoinami doczołowymi - 183 godzin
  - spawanie rur spoinami doczołowymi - 157 godzin

 5. Spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe (311)
  - spawanie blach spoinami doczołowymi - 127 godzin
  - spawanie rur spoinami doczołowymi - 107 godzin

Podstawowe wymagania stawiane naszym kandydatom to:
• ukończone 18 lat
• wykształcenie minimum podstawowe
• zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza lub oświadczenie kandydata

Uczestnik kursu po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym otrzymuje książeczkę spawacza (jeśli nie posiada) wraz z odpowiednim wpisem oraz certyfikat Instytutu Spawalnictwa wg normy europejskiej EN 287-1.

PRZEBIEG  PROCESU  SZKOLENIA
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą bogate doświadczenie w zakresie nadzoru nad pracami spawalniczymi w przemyśle oraz praktycznym prowadzeniu szkoleń spawalniczych.

Instruktaż praktyczny prowadzą instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz pedagogicznym. Wszystkie działania (organizacja wykładów, ćwiczenia, testy) prowadzone są w oparciu o wytyczne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kursy odbywają się w godzinach dopołudniowych (bezrobotni) oraz popołudniowych   (osoby pracujące) w porozumeiniu z uczestnikami szkoleń. Istnieje również możliwość organizacji zajęć w  systemie weekendowym.


DECYDUJĄC SIĘ NA SZKOLENIE U NAS PAMIĘTAJ, ŻE:
KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA PROWADZONY JEST INDYWIDUALNIE I, A TEMPO I INTENSYWNOŚĆ ZAJĘĆ DOSTOSOWANA JEST DO JEGO  PREDYSPOZYCJI I MOŻLIWOŚCI. 


                                                                                                                                           

                                                                                                                                                  Z A P R A S Z A M Y