Organizujemy szkolenia i egzaminy z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń na uprawnienia SEP

Grupa I elektryczna - eksploatacja i dozór

- sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV oraz powyżej 1 kV
- piece i nagrzewnice oporowe i indukcyjne
- agregaty prądotwórcze
- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
- inne

Grupa II energetyczna- eksploatacja i dozór

- kotły parowe i wodne od 50 kW  /kurs palacza/
- stacje uzdatniania wody
- sieci i instalacje cieplne
- urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody od 50 kW
- urządzenia klimatyzacji, wentylacji i chłodnicze
- pompy, ssawy, wentylatory, dmuchawy, sprężarki
- urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw
- piece przemysłowe (cukiernicze, piekarnicze, wędzarnie)
- autoklawy, sterylizatory, destylat
- inne

Grupa III gazowa - eksploatacja i dozór

- urządzenia do produkcji, przetwarzania oraz uzdatniania paliw gazowych, generatory gazu
- urządzenia do magazynowania paliw gazowych
- sieci gazowe, przesyłowe i rozdzielcze, inne