Kursy BHP dla

 • pracodawców wykonujących zadania
  służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • pracodawców i innych osób kierujących
  pracownikami
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach
  robotniczych
 • administracji biurowej, służby zdrowia,
  nauczycieli
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • pracowników służby bezpieczeństwa
  i higieny pracy i osób wykonujących zadania
  tej służby
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Metodyka instruktażu stanowiskowego
 • Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej