Szkolenie prowadzą trenerzy Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

1) badania wizualne VT1 + 2
2) badania penetracyjne PT1 + 2

3) badania magnetyczno - proszkowe MT1 +2


Kurs z zakresu badań wizualnych VT1+VT2 obejmuje ok. 40 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń i realizowany jest w przeciągu 5 dni roboczych.

Kurs kończy się egzaminem, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje certyfikat kompetencji personelu badań nieniszczących 1 i 2 stopnia wg PN-EN 473 oraz legitymacje specjalisty badań nieniszczących wydawaną przez Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa.


Kurs z zakresu badań penetracyjnych PT1+PT2 obejmuje ok. 50 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń i realizowany jest w przeciągu 5 dni roboczych.

Kurs obejmuje na zyczenie również multisektor.

Kurs kończy się egzaminem, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje certyfikat kompetencji personelu badań nieniszczących 1 i 2 stopnia wg PN-EN 473 oraz legitymacje specjalisty badań nieniszczących wydawaną przez Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa.